TEDPORT SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETMELER SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ İLİŞKİLERİ PLATFORMU


Sürdürülebilir bir tedarik zinciri ve güçlü kurumsal sürdürülebilirlik performansı için TEDPORT’a başvurun firmanızın, tedarikçilerinizin sürdürülebilirliğini bağımsız değerlendirmesini sağlayın, uluslararası geçerli sürdürülebilirlik raporu ve belgesi alın! Güçlü ve sürdürülebilir iş birlikleri oluşturun.

Başvuru için tıklayın

TEDPORT'un amacı

Bu değerlendirme ve sertifikasyon programı ile; tedarik zinciri yönetiminin temel unsurlarından birisi olan tedarikçi kalitesini ve sadakatini sağlayacak politika ve çözümlerin oluşturulmasına, tedarik yönetimi sisteminin sağlıklı ve güvenilir işlemesine olanak sağlayacak 360 derecelik, kanıta dayalı online ve yerinde değerlendirme yöntemlerine dayalı olarak tedarikçilerin çevre-sosyal ve yönetişim performansının değerlendirilmesi başarılı tedarikçilerin sertifikalandırılmasıdır.


Bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri sağlamaktayız:
• Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirme
• Tedarik Zinciri Sürdürülebilirlik Endeksi
• SGE Protokolüne göre veya ISO 14064’e göre online karbon ayak izi ölçme, raporlama, azaltım önerileri planlama ve sektörel kıyaslama için CGE Carbonmeter
• Başarılı ÇSY (ESG) performansı olan firmaların akredite doğrulanmış sürdürülebilirlik belgesinin sağlanması
• Tedport üzerinde listeleme ve işbirliği geliştirme

Sürdürülebilir tedarik için onaylı tedarikçiler!

Artık verimlilik, etkinlik ve sürdürülebilirlik tüm işletmelerin temel amacı. Özellikle tedarikçi seçimindeki yetersiz süreçler ve yeterli zaman ayrılmaması, uygun olmayan tedarikçilerle çalışma tedarik zinciri sürdürülebilirliğinin en önemli risklerinden.

Öte yandan firmaların farklı bölgelerde ve sektörlerde güvenilir tedarikçilere ulaşması da ayrı bir efor gerektiriyor.

TEDAR olarak tedarik zincirinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesini içeren misyonumuz doğrultusunda CGE Evaluation tarafından geliştirilmiş olan tedarik zinciri değerlendirme metodolojisi ve alt yapısını da kullanarak, tüm paydaşlarımızın itibar edeceği bir metodoloji ile Tedarikçileri Değerlendiriyor, firmaların gelişimi için yol haritası sunuyor, başarılı tedarikçileri TEDAR Tedarik Zinciri Platformunda konumlandırarak müşteri ve tedarikçinin buluşması için ortam hazırlıyoruz.

Tedport ile;

Tedarikçi şirketlerin aşağıdaki alanlarda gelişimini sağlamayı, rekabetçi ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmayı hedeflemekteyiz:

 • Kalite-fiyat performansında artış
 • Sözleşme şartlarına uyum
 • Çalışan yetkinliklerinin müşteri odaklı gelişimi
 • Yenilikçi ürünlerde iş birliği ve ortak çalışma
 • Yeşil tedarik
 • Müşteri memnuniyetinde artış
 • Uzun soluklu tedarikçi ve müşteri iş birlikleri

Portal'dan İş Birliği Sağlayan Firmaların Kazanımları

 • Ulaşamadıkları bölgesel ve sektörel tedarikçi firmalara (KOBİ’ler, Büyük Firmalar) ulaşma imkânı
 • Online değerlendirme sistem alt yapısının sunulması ile tedarikçi değerlendirme süreçlerinin kalite ve verimliliğinin artırılması
 • TEDAR Tedarikçi havuzunda istediği sektör ve segmentte sertifikalandırılmış, onaylı tedarikçilerle çalışma fırsatı
 • Tedarikçilerin yıllık izlenmesi ve tekrar sertifikasyonu ile kalifikasyonun sürdürülebilirliğinin sağlanması
 • Tedarikçi değerlendirme maliyetlerinde ve süreçlerinde iyileşme
 • Talep ettikleri firma değerlendirme raporlarını temin etme
 • Endeks raporu temin etme

Sertifikalı Tedarikçilerin Kazanımları

 • Kurumsal kapasitesinin gelişmesi için öneriler
 • Kurumsal sürdürülebilirlik yetkinliğinin gelişmesi
 • Rekabet gücünde artış
 • Marka itibarında ve değerinde artış
 • Müşteri güveninde ve bağlılığında artış.
 • Ulaşamadığı müşterilere ulaşma fırsatı
 • Standart bir değerlendirme yöntemi ile TEDAR sistemini kullanan hedef müşteri kitlesinde değerlendirme sürecine girmeden kabul edilme fırsatı
 • Müşterileri ile sürdürülebilir iş ilişkileri oluşturulması

Sertifika Programına Katılın

Başvuru için tıklayın